Υπηρεσίες

Συντήρηση

Συντήρηση έργων τέχνης και αρχαιοτήτων. Εκπόνηση μελετών συντήρησης.

Μουσεία

Εκπόνηση μουσειολογικών και μουσειογραφικών μελετών.
Δημιουργία, επίβλεψη και υλοποίηση εκθεσειακών χώρων και μουσείων.
Υπηρεσίες λειτουργίας μουσείων.

Πολυμέσα

Γραφιστικός σχεδιασμός
Ψηφιακές εφαρμογές
3D σαρώσεις αντικειμένων
3D μοντελοποίηση αντικειμένων
3D εκτυπώσεις
Animation
Αεροφωτογράφηση αρχαιολογικών χώρων

Εγκαταστάσεις

Εγκατάσταση εκθεμάτων

Σχεδιασμός και κατασκευή ειδικών στηριγμάτων ανάλογα με τις ανάγκες της έκθεσης.

Στοιχεία επικοινωνίας: